บริษัท ซี เอ็น เอส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
เป็นบริษัทที่ให้จำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับระบบส่งกำลังสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามีคุณภาพชั้นนำระดับโลก ประกอบไปด้วย


- VOITH (เยอรมันนี) Fluid coupling ,U-Joint shaft ,IH Converter ,Safe set safety coupling , Hydralic pump
- Martin Engineering (อเมริกา) Belt cleaner ,Air Cannon , Aporn seal , Impact bar ,Transpoint ,Dust Suppression
- MINET , อุปกรณ์ต่อสายพาน Super Screw flexible splicing ,Evolution Super screw
- TRU-TRAC Self tracking roller (แอฟริกาใต้),ลูกกลิ้งแก้ปัญหาเรื่องสายพานเอียง
- SUCO (เยอรมันนี) สวิทช์แรงดัน Pressure swithch ,Transmitter ,Transducer
- ESI (เยอรมันนี) อุปกรณ์แปลงสัญญาณTransmitter ,Transducer
- RINGFERDER,GERWAH , ECOLOC (เยอรมันนี) อุปกรณ์ล็อคเพลา Locking assembly
- ORIENTAL (อินเดีย) สายพานลำเลียง Belt cleaner
- STS Fricton (เยอรมัน) ชุดหุ้มพูลเลย์ด้วยเซรามิก Ceramic lagging pulley
- ROLLENT (เกาหลี) ลูกกลิ้งสำหรับสายพานอุตสาหกรรม Roller
- Tru-BeltFix (แอฟริกาใต้ )ยางสำหรับปะผิวสายพาน Belt repair system
- CUMI (อินเดีย) Wear & Corrosion Resistant
- SLOT GREASE (อิตาลี) อุปกรณ์อัดจารบีอัตโนมัติ Refillable automatic lucricator

"อีกทั้ง ทางบริษัทยังมีบริการติดตั้ง และซ่อมบำรุงรักษาโดยทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญ ไว้คอยบริการ"


 


     
     นอกจากการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขายโดยมีการให้ บริการที่รวดเร็ว ทันเวลาจะช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ขณะเดียว กันบริษัทยังคงยึดมั่นกับแนวทางการให้บริการด้วยความจริงใจทั้งก่อนการขายและหลังการขายมาโดยตลอด บริษัทจึงมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และความสามารถพร้อมจะ ให้คำปรึกษาและบริการกับลูกค้า
     
     บุคลากรของบริษัท ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนของบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าเราจึงมี การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อให้กระบวนการทำงานของบริษัทมี ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลโดยเริ่มจาก การทำงานเป็นทีมมีกระบวนการของการเรียนรู้ โดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมและให้ความคิดเห็นโดยสามารถนำความรู้มาพัฒนางาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันต่อสภาวะการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา