ตัวป้องกันเพลาขาด

รหัสสินค้า 18726

ชื่อ : ตัวป้องกันเพลาขาด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ตัวป้องกันเพลาขาด

หมวดหมู่ : VOITH TURBO
จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 825 คน

     8OperationThe SafeSet principle is simple: friction and fl exibility. No ma-terial fatigue, a constant torque transmission and adaptability. The SafeSet coupling includes a twin-walled hollow sleeve. Friction is generated upon expansion by pressurized hydraulic oil. The integrated shear tube holds pressure to ensure a con-stant but easy adaptable torque transmission. In an overload situation the SafeSet slips and the shear tube shears off. Oil pressure drops and the frictional surfaces separate. Then the SafeSet rotates on the bearings without transmitting any torque. Torque capacity available between 1 and 20 000 kNm

  

  

     8OperationThe SafeSet principle is simple: friction and fl exibility. No ma-terial fatigue, a constant torque transmission and adaptability. The SafeSet coupling includes a twin-walled hollow sleeve. Friction is generated upon expansion by pressurized hydraulic oil. The integrated shear tube holds pressure to ensure a con-stant but easy adaptable torque transmission. In an overload situation the SafeSet slips and the shear tube shears off. Oil pressure drops and the frictional surfaces separate. Then the SafeSet rotates on the bearings without transmitting any torque. Torque capacity available between 1 and 20 000 kNm